Detta är den svenska hemsidan för Vipassana-meditation i Sayagyi U Ba Khins tradition, som den lärs ut av S.N. Goenka och hans assistentlärare.

Vipassana betyder att se saker som de egentligen är. Den är en av Indiens äldsta meditationstekniker, och lärdes ut för över 2 500 år sedan som ett universellt botemedel mot universella problem, dvs. konsten att leva. För den som inte är bekant med Vipassana-meditation finns här en kort videofilm på engelska med en introduktion till Vipassana av S. N. Goenka.

Vipassana lärs ut på tiodagars internatkurser. Under kursen lär sig deltagarna meditationsmetodens grunder och praktiserar tillräckligt för att uppleva dess goda verkan.

Det tas inte ut några avgifter för kurserna – inte ens för kost och logi. Alla kostnader täcks genom frivilliga bidrag från tidigare kursdeltagare som upplevt goda resultat av Vipassana och vill ge andra en möjlighet att också uppleva detta.

I
Sverige anordnas tiodagarskurser fortlöpande under året på Vipassana-centret Dhamma Sobhana i Östergötland. Kurserna ges tvåspråkigt, på engelska och svenska.

I
Europa finns det Vipassana-center i Sverige, England, Frankrike, Belgien, Tyskland, Schweiz, Spanien och Italien. Det finns ett stort antal Vipassana-center i Indien och Asien. Center finns även i Nordamerika, Latinamerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Varje center arrangerar fortlöpande tiodagars Vipassana-kurser. Dessutom anordnas tiodagarskurser i stor utsträckning även på andra platser än center. En alfabetisk lista finns här över platser där kurser anordnas.

Anmälan till en tiodagarskurs sker på ett särskilt formulär. Innan anmälan görs är det viktigt att noggrant studera
kursföreskrifterna.

För information om Vipassana i Sverige:
info@sobhana.dhamma.org.

För frågor angående hemsidan, kontakta webmaster:
webmaster@sobhana.dhamma.org