S. N. Goenka
goenka
S. N. Goenka är lärare i Vipassana-meditation i den framlidne burmesiske läraren Sayagyi U Ba Khins tradition.
 
S. N. Goenka är av indisk härkomst, men är född och uppvuxen i Burma. Medan han levde i Burma hade han den stora glädjen att komma i kontakt med U Ba Khin och lära sig Vipassana-tekniken av honom. Efter fjorton års träning hos sin lärare bosatte sig S. N. Goenka i Indien, där han 1969 började lära ut Vipassana. I ett land som fortfarande är uppdelat i kaster och religiösa grupper har S. N. Goenkas kurser dragit till sig tusentals människor från alla samhällsskikt. Dessutom har tusentals människor från hela världen kommit för att delta i Vipassana-kurser.
 
S. N. Goenka har undervisat tiotusentals människor vid mer än 300 kurser i Indien och i andra länder. År 1982 började han att utse assistentlärare för att hjälpa honom att möta den allt större efterfrågan på kurser. Under hans vägledning har meditationscenter etablerats i Indien, USA, Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Storbritannien, Japan, Sri Lanka, Thailand, Burma, Nepal och flera andra länder. År 2006 fanns det över 130 meditationscenter, och samma år deltog över 100 000 människor i tiodagars Vipassana-kurser under S. N. Goenkas eller hans assistentlärares ledning.
 
Den teknik som S. N. Goenka lär ut representerar en tradition som går tillbaka till Buddha. Buddha lärde aldrig ut någon religion; han lärde ut Dhamma - befrielsens väg - som är universell. I enlighet med denna tradition är S. N. Goenkas tillvägagångssätt helt fritt från sekteristiska inslag. Hans undervisning har därför fått ett starkt gensvar hos människor både med och utan trosuppfattning, bland alla samhällsskikt och i alla delar av världen.